Zwangerschapsverlof

Lieve patiënten,

Ik ben vanaf maandag 6/7 in bevallingsverlof tem eind september!

Omdat ik jullie zeker nog wil blijven ondersteunen zou ik per mail beschikbaar blijven voor jullie voor het schrijven van voorschriften/attesten en het verschaffen van niet-dringend advies. Dit kan nog steeds via dit mailadres: huisartsenpraktijkdevalk@gmail.com

Wel wil ik jullie vragen geduld te hebben, daar ik niet altijd in de mogelijkheid zal zijn de dag zelf terug te mailen.

Bij een dringend probleem is het best dat jullie bellen naar de vervangarts, hierbij haar gegevens:

Dr. Shari Van Roeyen

Hoge Bokstraat 127

9111 Belsele

03/502.51.80

Van 20-31/7 is zijzelf met vakantie, jullie kunnen dan terecht bij de andere collega’s van Belsele!

Ik wens jullie een prettige en gezonde zomer toe! 🙂

Globaal medisch dossier

Het beheer van al uw medische gegevens door een artsenpraktijk draagt bij aan een betere zorgkwaliteit. Sluit daarom een GMD af bij uw huisarts. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het
supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.
Een GMD afsluiten is kosteloos. U hebt recht van inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.

Derdebetalersregeling

Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen, éénoudergezinnen of werklozen betalen minder remgeld. Voor deze mensen en voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wil deze praktijk laagdrempelig zijn. Daarom is deze praktijk steeds bereid de derdebetalersregeling toe te passen. Dat houdt in dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.

Tarieven

In deze praktijk gelden de tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en deziekenfondsen, de zogenaamde conventie. Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw ziekenfonds terugbetaald, dit gebeurt digitaal en hiervoor hoeft u zelf niets te ondernemen. Het stukje dat u zelf betaalt heet “remgeld”.
Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 2 en 6 euro. Vanaf 18u geldt een verhoogd avondtarief; u betaalt dan een supplement dat door het ziekenfonds volledig wordt terugbetaald (onder voorwaarde dat u bij deze praktijk een GMD heeft).
U kan in de praktijk met cash of met de app (payconic/bankcontact) betalen.

Algemene privacyverklaring

Huisartsenpraktijk De Valk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Huisartsenpraktijk De Valk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
© Copyright - Huisartsenpraktijk De Valk