Derdebetalersregeling

Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen of werklozen betalen minder remgeld. Voor deze mensen en voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wil deze praktijk laagdrempelig zijn. Daarom is deze praktijk steeds bereid de
derdebetalersregeling toe te passen. Dat houdt in dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.