Globaal medisch dossier (GMD)

Het beheer van al uw medische gegevens door een artsenpraktijk draagt bij aan een
betere zorgkwaliteit. Sluit daarom een GMD af bij uw huisarts. Patiënten met een GMD
krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het
supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.

Een GMD afsluiten is kosteloos. U hebt recht van inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.